GTranslate

Czech Danish Dutch English French German Hindi Icelandic Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Akční nabídka

Josef "Pepíno...

Josef Pepíno Balek, No nekecej
Výstava VSU-JČ, Mainz - Německo  - 2013

Po dlouhodobějším vyjednávání se nám podařilo domluvit výstavu v německém starobylém městě Mainzu, nedaleko Wiesbadnu a Frankfurtu. Díky složení sdružení se jednalo o přeshraniční spolupráci za podpory země Rýnsko-Falcko a měli jsme tím pádem zajištěné ubytování a z části i stravu a příspěvek na cestovné. To se týkalo několika našich členů VSU-JČ. Vystavovalo se v Galerii ZMO, která se zaměřuje na oblast bývalého "východu" a vystavujeme zde jako první Češi po cca 25. letech. Samo o sobě město Mainz má velmi hlubokou historii zasahující až do období římské říše. Mnoho zbytků staveb je zde i z této doby. Velmi starobylé město s mnoha památkami, které měli možnost naši vystavující vidět. Překvapením byly i vitráže od známeho malíře Marca Chagalla, v jednom z místních kostelů. Dalším významným rodákem byl zakladatel knihtisku, Guttenberg, který má zde i své muzeum knihtisku. Výborná akce a doufám, že bude mít sdružení i další, takto úspěšné výstavy a jednání! *Pepíno*

Fotogalerie: